Nova rebaixa nas comisións máximas dos plans de pensións

Esta nova rebaixa está comprendida no Proxecto de real decreto que modificará o Regulamento dos plans e fondos de pensións (RPFP)
Os partícipes de plans de pensións están de parabéns: as comisións máximas que se aplican a estes vehículos de aforro volverán ser reducidas cando no próximo consello de ministros se aprobe a reforma do Regulamento dos plans e fondos de pensións (RPFP) mediante real decreto.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Os plans de pensións soportan dúas comisións:

 • Comisión de xestión: É a comisión que cobra a entidade xestora como remuneración polos seus servizos, que consisten na xestión dos activos de forma aliñada coa política de investimento e na procura da maior rendibilidade para o partícipe. Devindícase diariamente e é implícita; é dicir, xa está deducida do valor liquidativo ao que o partícipe subscribe ou reembolsa participacións.
 • Comisión de depósito: É a comisión que cobra a entidade depositaria, que é a encargada da custodia dos títulos. Do mesmo xeito que a comisión de xestión, devindícase diariamente e é implícita.

Nova estrutura de plan de pensións

Actualmente, a comisión de xestión máxima aplicable está fixada no 1,50 % desde o ano 2014, cando foi reducida desde o 2 % previo. Coa reforma que propón o Executivo, búscase adaptar a comisión máxima ás diferentes políticas de investimento dos fondos, buscando comisións máis reducidas en fondos con vocación de investimento máis conservador. Establécense tres tramos:

 • 1. Renda fixa (sen exposición a renda variable): 0,85 %.
 • 2. Renda fixa mixta (exposición a renda variable máxima do 30 %): 1,30 %.
 • 3. Resto (exposición a renda variable mínima do 30 % e garantidos): 1,50 %.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Para as categorías “renda fixa mixta” e “resto”, esta comisión poderá ser substituída por unha comisión fixa do 1 % sobre o valor da conta de posición máis o 9 % da conta de resultados. Esta segunda comisión do 9 % só se aplicará cando o valor liquidativo diario do fondo de pensións sexa superior a calquera outro alcanzado con anterioridade. Con esta finalidade, o valor liquidativo diario máximo alcanzado polo fondo de pensións terá sido en conta durante un período de tres anos.

A comisión máxima de depósito, que no ano 2014 fora reducida do 0,50 % ao 0,25 %, quedará fixada no 0,20 %.

Fontes do Ministerio de Economía argumentan a importancia de facer atractivos os plans de pensións, especialmente para os mozos, para quen pequenas achegas poden xerar un importante aforro ao final da súa vida laboral e comezo da xubilación.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?