Que son as cédulas hipotecarias

Explicámosche en que consiste este produto financeiro
As cédulas hipotecarias son valores emitidos por entidades financeiras, que ofrecen unha rendibilidade fixa. É dicir, a persoa que contrata unha cédula hipotecaria recibe unha rendibilidade a cambio do diñeiro que investiu neste tipo de valores.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

As cédulas hipotecarias emítense coa garantía da carteira de préstamos hipotecarios da entidade financeira. É dicir, as cédulas están garantidas co conxunto de préstamos hipotecarios que ten a entidade financeira. Deste xeito, só poden ser emitidas por entidades de crédito oficial, caixas de aforro e sociedades de crédito hipotecario.

 

As cédulas teñen un prazo aproximado de entre 1 e 3 anos. Segundo a súa garantía, existen dous tipos de cédulas:

  • Cédulas hipotecarias con garantía especial: emítense coa garantía dun ou varios préstamos hipotecarios en concreto, que deben estar identificados.
  • Cédulas hipotecarias con garantía global: están garantidas con todos os préstamos da entidade financeira, a excepción daqueles préstamos que estean apoiando cédulas hipotecarias con garantía especial.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.
Esperamos que esta información che fose útil. Se tes máis dúbidas, ponte en contacto co BBVA, estaremos encantados de axudarte.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.