Principais métodos para aforrar diñeiro

Aprende a xestionar as túas finanzas de forma eficaz.
En moitas ocasións, o aforro preséntase máis como un reto que como unha práctica habitual. Desde o punto de vista económico, o ser humano tamén tende a actuar con certos nesgos emocionais. Un deles é o da preferencia pola recompensa inmediata sobre a recompensa futura: preferimos gastar a aforrar. Esta tendencia a guiarse por impulsos e buscar a inmediatez complica o aforro a moitos usuarios, que non aproveitan os seus ingresos como deberían. No entanto, existen distintas ferramentas e técnicas que poden servir para mellorar os hábitos de aforro persoal. Continúa lendo para coñecer os principais métodos para aforrar diñeiro.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Aplicar modelos e técnicas de aforro

Existen distintos modelos de aforro recomendados polos expertos. Aínda que non todos son apropiados para as necesidades de calquera persoa, sempre paga a pena informarse e probar uns ou outros ata lograr resultados. Algúns dos máis comúns baséanse en estratexias como a regra do 50/30/20, a técnica do sobre ou a técnica do peto.

A regra do 50/30/20 é un dos modelos de aforro máis representativos, que consiste en dividir os ingresos en porcentaxes que se asignan a obxectivos específicos. Neste caso, un 50 % ten que cubrir os gastos correntes do día a día, un 30 % pódese gastar en lecer e caprichos e o 20 % restante afórrase. Existen variantes que utilizan outras porcentaxes ou unha división máis detallada, pero o concepto é o mesmo: organizar os ingresos para cubrir as necesidades e asegurar que unha parte queda reservada para o futuro.

A técnica do sobre consiste en establecer un orzamento mensual para o lecer e os caprichos. A cuestión é que este orzamento non é simplemente un propósito, senón que esa cantidade se debe introducir nun sobre a principios de mes. Cando este diñeiro se esgota, o usuario ten que buscar outras formas de lecer que non supoñan gastos e esperar para satisfacer os seus caprichos ata o mes seguinte.

Igualmente, a técnica do peto obriga o usuario a gardar parte dos seus ingresos fisicamente, pero neste caso trátase dos ingresos destinados ao aforro. O principio é coñecido por todos, pero para que este modelo resulte efectivo é esencial estruturar ou sistematizar dalgún modo a cantidade que se introduce no peto e a frecuencia con que se fai. Algunhas das estratexias de sistematización máis comúns son a selección das moedas dun determinado valor ou a de introducir no peto tanto diñeiro como o que se inviste noutras partidas, como por exemplo as copas, os cafés ou o cine.

Facer un seguimento dos gastos

Moitas técnicas de aforro dan importancia ao feito de visualizar dalgún xeito o diñeiro que se gasta e o que se garda. Este é o razoamento que motiva levar un rexistro de gastos. O feito de observar o diñeiro que se destina ás distintas partidas permite que o aforrador sexa máis consciente do estado das súas finanzas e poida organizalas mellor.

Non hai unha única forma para realizar este seguimento. Algúns expertos avogan por anotar á man toda esta información, xa que supón maior esforzo e atención por parte do usuario. Existen cadernos deseñados especificamente para este propósito, como os creados para o método Kakebo procedente do Xapón. Para axilizar ou automatizar este seguimento, tamén se pode facer uso de recursos tecnolóxicos como follas de cálculo ou aplicacións móbiles.

Cambiar os hábitos de consumo

Na maioría dos casos non abonda con prestar atención ao que se gasta, senón que é preciso tamén cambiar a forma na que se consume. Deste modo, redúcense en gran medida os gastos e aumenta o aforro.

A forma máis obvia de conseguilo é reducir o consumo. Apagar as luces cando non se está no cuarto, non deixar os electrodomésticos en standby ou abrigarse en vez de acender a calefacción son medidas sinxelas que non só diminúen o gasto monetario, senón que tamén son beneficiosas para o medio ambiente. Igualmente, outra maneira de reducir o consumo é evitar comprar o que non se necesita.

Existen algúns trucos para eliminar as compras impulsivas ou innecesarias, como planificar as comidas con antelación ou preparar unha lista antes de facer a compra. Así mesmo, se se vai comprar comida, recoméndase non facelo cando se ten fame, xa que os antollos poden xogar na nosa contra. Tamén axudan hábitos como evitar os centros comerciais nos días centrais dos períodos de rebaixas.

Ademais, afacerse a comparar prezos e a buscar as marcas máis baratas é outro hábito de aforro eficiente. Moitas marcas brancas son de boa calidade e ofrecen prezos máis baixos que os dos seus competidores.

Rendibilizar os aforros

Cando os ingresos son limitados, os resultados dos métodos anteriores tamén o son. Por iso, é interesante estudar as opcións dispoñibles para obter o máximo rendemento posible do aforro. As entidades financeiras ofrecen unha ampla gama de produtos de aforro e investimento, como fondos de investimento, plans de aforro ou depósitos. Para escoller a opción adecuada entre todas elas, é fundamental atender a certos factores. 

Antes de decidir onde pomos o noso diñeiro é necesario dar resposta a unha serie de cuestións: para que aforramos, de que prazo dispomos, cales son as opcións que fiscalmente nos favorecen máis ou que necesidades de liquidez prevemos ter. Isto axudaranos tamén a determinar o noso perfil de risco e, polo tanto, saber que opcións nos conveñen e que opcións non son adecuadas.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Un concepto que debemos ter moi claro é o binomio rendibilidade risco. Relaciónanse de forma directa, de maneira que canto maior sexa a rendibilidade á que aspiremos, maior será o risco que debamos asumir. Quen dispoña dun horizonte temporal amplo, poderá asumir riscos nos que non poderá incorrer quen invista a un prazo curto.

Finalmente, outras condicións como os prazos, o investimento mínimo e/ou máximo ou as características fiscais proporcionan tamén información moi valiosa. Moitos produtos garanten a rendibilidade unicamente se se cumpre cun prazo concreto ou se non se exceden uns límites de investimento, factores que poden afectar aos resultados do aforro.

Agora que coñeces distintos métodos para aforrar, é o momento de aplicar o aprendido para conseguir resultados canto antes. No BBVA pomos á túa disposición distintos produtos de aforro e investimento para axudarche a lograr os teus obxectivos de aforro. Visita bbva.es ou calquera oficina BBVA para coñecer todas as súas características e escoller o que mellor se adapte ás túas necesidades.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.