Como aprender a aforrar

Descubre as mellores prácticas para aforrar e rendibilizar os teus ingresos.
Aforrar non sempre é tan sinxelo como parece. Aínda que a teoría é coñecida por todos, a realidade demostra que moitos españois encontran dificultades á hora de aforrar. Segundo datos do INE, de cada 100 € que chegan ás nosas contas bancarias, só afórranse 6.5. Se queres aumentar esta porcentaxe, presentámosche algúns consellos para aprender a aforrar no teu día a día.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Crea un hábito de aforro

Para aprender a aforrar é esencial converter o aforro nun hábito arraigado. Pódese tratar de reducir gastos e reservar parte dos recursos para o futuro, pero se estas accións son puntuais e non chegan a formar parte dunha rutina, non se acadan resultados a longo prazo. Teñamos moi presente que a clave do éxito a longo prazo é o aforro periódico. Pequenas cantidades aforradas e investidas axeitadamente de forma recorrente obran milagres no longo prazo.

A clave para facer do aforro algo cotián é a organización e a planificación. Se se establece un procedemento ou plan a seguir, aos poucos o usuario empeza a asimilalo e a aforrar de forma intuitiva. Para crear este plan e poder establecer obxectivos realistas, é fundamental que o aforrador analice primeiro a súa situación financeira, os seus gastos e os seus ingresos.

Utiliza técnicas de aforro

Existen diversas técnicas de gran utilidade á hora de establecer un plan de aforro. Unha das máis comúns é a do modelo 50/30/20, que divide os ingresos en tres grupos destinados a distintos obxectivos. Deste xeito, un 50 % dos ingresos débese dedicar a cubrir as necesidades básicas do usuario, como facturas ou alimentación; un 30 % pódese asignar a gastos que son positivos para o usuario pero non necesarios, por exemplo lecer ou viaxes; e, por último, un 20 % resérvase con antelación como aforro mensual.

Outro bo consello é cambiar a concepción que temos do aforro. Tendemos a aforrar o que nos sobra tras restar os gastos aos ingresos, cando en realidade deberíamos gastar o que sobra de restar aos ingresos o aforro imprescindible para cubrir as necesidades futuras.

Ademais, existen outras técnicas máis obvias ou sinxelas como poden ser a redución de gastos ou o consumo intelixente. A redución de gastos está relacionada co consumo, xa que a forma máis sinxela de recortar en facturas ou compras é diminuíndo a cantidade de bens ou servizos que se adquiren. Xestos tan simples como apagar os electrodomésticos ou a luz cando non se están utilizando poden ter un efecto significativo. Igualmente, medidas como prescindir de calquera luxo e evitar comprar aquilo que non é realmente necesario contribúen en gran medida ao aforro diario.

No caso de bens ou servizos verdadeiramente necesarios, débese levar a cabo un consumo intelixente. Por exemplo, pódese comparar prezos e aproveitar ofertas para garantir o prezo mínimo de calquera adquisición. Outra medida beneficiosa é a de preparar unha lista antes de realizar calquera compra. Desta maneira, os gastos están proxectados e as compras non dan pé á improvisación ou a que o usuario se deixe guiar polos seus impulsos e desexos.

Leva un rexistro dos gastos

Do mesmo xeito que planear con antelación axuda a adoptar hábitos de aforro, realizar un rexistro de todos os gastos permite avaliar o progreso conseguido e identificar puntos febles e aspectos a mellorar. A diario realízanse pequenas compras que adoitan pasar desapercibidas pero afectan ao aforro do usuario. Levar un rexistro de todos os gastos, por insignificantes que parezan, axuda a ser realmente consciente dos hábitos de consumo e a poder modificalos.

Existen varias aplicacións móbiles que facilitan este rexistro, aínda que basta con apuntar esta información de forma regular nunha táboa de Excel ou nun caderno. Ademais, esta tarefa simplifícase se se utilizan tarxetas de crédito e débito para efectuar pagamentos, xa que todos eles quedan reflectidos na conta bancaria.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Sacar rendibilidade aos aforros

Reservar recursos para o futuro e reducir gastos non é suficiente en todos os casos, pero existen produtos financeiros que permiten sacar un maior rendemento dos aforros. É certo que algúns destes produtos poden comportar riscos, aínda que sempre é posible elixir os que ofrecen maiores garantías, como os depósitos, os plans de aforro a longo prazo, os plans de pensións e os fondos de investimento. En calquera caso, o risco non é un problema se o investimento é a longo ou moi longo prazo, xa que un horizonte temporal dilatado permite poder asumir os vaivéns dos mercados.

Os depósitos actúan como contas bancarias que proporcionan un interese. A rendibilidade destes produtos vén preestablecida pola taxa anual equivalente (TAE) e está asegurada sempre que o usuario cumpra co prazo e condicións do depósito.

Os plans de aforro a longo prazo son similares, aínda que as súas condicións son xeralmente comúns a todas as entidades. Estes plans teñen un prazo de cinco anos, durante os cales o contratante pode achegar ata 5000 € anuais. Se se cumpren estas condicións, o contratante ten garantido polo menos o 85 % do seu investimento ao vencemento e a plusvalía resultante está exenta de tributación. Se se rescata antes do devandito prazo, haberá que tributar pola plusvalía. Existen dúas modalidades: a conta individual de aforro a longo prazo (CIALP) e o seguro individual de aforro a longo prazo (SIALP).

Os plans de pensións son un vehículo de aforro previsional a longo prazo especificamente deseñado para xerar un aforro para a xubilación. Pódese achegar ata 8000 euros anuais e as súas achegas permiten reducir a base impoñible do IRPF, o que xera un interesante aforro fiscal que, idealmente, reinvestiríase no plan. A liquidez está restrinxida a certos supostos, como xubilación, desemprego de longa duración ou incapacidade laboral, aínda que dende o 1 de xaneiro de 2025 será posible rescatar aquelas achegas con polo menos 10 anos de antigüidade.

Por último, os fondos de investimento son vehículos de investimentos moi populares, debido á súa ampla gama que ofrece solucións a investidores con calquera perfil de risco, á súa favorable fiscalidade e á súa sinxeleza. Cos fondos deléganse ademais, as decisións de investimento, a profesionais dos mercados financeiros.

En BBVA contamos cunha ampla gama de produtos de aforro e investimento. Podes elixir o produto que máis se adapta ao teu perfil para obter a maior rendibilidade posible a partir dos teus aforros. Visita bbva.es ou calquera das nosas oficinas para recibir máis información e asesoramento e empeza a aforrar hoxe mesmo.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.