Com aprendre a estalviar

Descobreix les millors pràctiques per estalviar i rendibilitzar els teus ingressos.
Estalviar no sempre és tan senzill com sembla. Encara que la teoria és coneguda per tots, la realitat demostra que molts espanyols tenen dificultats a l'hora d'estalviar. Segons dades de l'INE, de cada 100 € que arriben als nostres comptes bancaris, només se n'estalvien 6,5. Si vols augmentar aquest percentatge, et presentem alguns consells per aprendre a estalviar en el teu dia a dia.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Crea un hàbit d'estalvi

Per aprendre a estalviar és essencial convertir l'estalvi en un hàbit arrelat. Es pot intentar reduir despeses i reservar part dels recursos per al futur, però si aquestes accions són puntuals i no arriben a formar part d'una rutina, no s'assoleixen resultats a llarg termini. Tinguem molt present que la clau de l'èxit a llarg termini és l'estalvi periòdic. Petites quantitats estalviades i invertides adequadament de forma recurrent fan miracles en el llarg termini.

La clau per fer de l'estalvi una cosa quotidiana és l'organització i la planificació. Si s'estableix un procediment o pla a seguir, a poc a poc l'usuari comença a assimilar-ho i a estalviar de forma intuïtiva. Per crear aquest pla i poder establir objectius realistes, és fonamental que l'estalviador analitzi primer la seva situació financera, les seves despeses i els seus ingressos.

Utilitza tècniques d'estalvi

Hi ha diverses tècniques de gran utilitat a l'hora d'establir un pla d'estalvi. Una de les més comunes és la del model 50/30/20, que divideix els ingressos en tres grups destinats a diferents objectius. D'aquesta manera, un 50% dels ingressos s'han de dedicar a cobrir les necessitats bàsiques de l'usuari, com ara factures o alimentació; un 30% es pot assignar a despeses que són positives per a l'usuari però no necessàries, per exemple oci o viatges; i, finalment, un 20% es reserva amb antelació com a estalvi mensual.

Un altre bon consell és canviar la concepció que tenim de l'estalvi. Tendim a estalviar el que ens sobra després de restar les despeses als ingressos, quan en realitat hauríem de gastar el que sobra de restar als ingressos l'estalvi imprescindible per cobrir les necessitats futures.

A més, hi ha altres tècniques més òbvies o senzilles com poden ser la reducció de despeses o el consum intel·ligent. La reducció de despeses està relacionada amb el consum, atès que la forma més senzilla de retallar en factures o compres és disminuint la quantitat de béns o serveis que s'adquireixen. Gestos tan simples com apagar els electrodomèstics o la llum quan no s'estan utilitzant poden tenir un efecte significatiu. Igualment, mesures com prescindir de qualsevol luxe i evitar comprar allò que no és realment necessari contribueixen en gran mesura a l'estalvi diari.

En el cas de béns o serveis verdaderament necessaris, s'ha de dur a terme un consum intel·ligent. Per exemple, es pot comparar preus i aprofitar ofertes per garantir el preu mínim de qualsevol adquisició. Una altra mesura beneficiosa és la de preparar una llista abans de fer qualsevol compra. D'aquesta manera, les despeses estan planejades i les compres no donen peu a la improvisació o que l'usuari es deixi guiar pels seus impulsos i desitjos.

Porta un registre de les despeses

De la mateixa manera que planejar amb antelació ajuda a adoptar hàbits d'estalvi, fer un registre de totes les despeses permet avaluar el progrés aconseguit i identificar punts febles i aspectes a millorar. Cada dia es fan petites compres que solen passar desapercebudes, però afecten l'estalvi de l'usuari. Portar un registre de totes les despeses, per insignificants que semblin, ajuda a ser realment conscient dels hàbits de consum i a poder modificar-les.

Hi ha diverses aplicacions mòbils que faciliten aquest registre, encara que n'hi ha prou amb apuntar aquesta informació de forma regular en una taula d'Excel o en un quadern. A més, aquesta tasca se simplifica si s'utilitzen targetes de crèdit i dèbit per efectuar pagaments, ja que tots ells queden reflectits en el compte bancari.

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Treure rendibilitat als estalvis

Reservar recursos per al futur i reduir despeses no és suficient en tots els casos, però hi ha productes financers que permeten treure més rendiment dels estalvis. És cert que alguns d'aquests productes poden comportar riscos, encara que sempre és possible triar els que ofereixen més garanties, com els dipòsits, els plans d'estalvi a llarg termini, els plans de pensions i els fons d'inversió. En qualsevol cas, el risc no és un problema si la inversió és a llarg o molt llarg termini, ja que un horitzó temporal dilatat permet poder assumir els vaivens dels mercats.

Els dipòsits actuen com a comptes bancaris que proporcionen un interès. La rendibilitat d'aquests productes ve preestablerta per la taxa anual equivalent (TAE) i està assegurada sempre que l'usuari compleixi el termini i les condicions del dipòsit.

Els plans d'estalvi a llarg termini són similars, encara que les seves condicions generalment són comunes a totes les entitats. Aquests plans tenen un termini de cinc anys, durant els quals el contractant pot aportar fins a 5.000 € anuals. Si es compleixen aquestes condicions, el contractant té garantit almenys el 85% de la seva inversió al venciment i la plusvàlua resultant està exempta de tributació. Si es rescata abans d'aquest termini, caldrà tributar per la plusvàlua. Hi ha dues modalitats: el compte individual d'estalvi a llarg termini (CIALP) i l'assegurança individual d'estalvi a llarg termini (SIALP).

Els plans de pensions són un vehicle d'estalvi previsional a llarg termini específicament dissenyat per generar un estalvi per a la jubilació. Es pot aportar fins a 8.000 euros anuals i les seves aportacions permeten reduir la base imposable d'IRPF, cosa que genera un interessant estalvi fiscal que, idealment, es reinvertiria en el pla. La liquiditat està restringida a certs supòsits, com ara jubilació, desocupació de llarga durada o incapacitat laboral, per bé que des de l'1 de gener de 2025 serà possible rescatar aquelles aportacions amb almenys 10 anys d'antiguitat.

Finalment, els fons d'inversió són vehicles d'inversió molt populars a causa de la seva àmplia gamma, que ofereix solucions a inversors amb qualsevol perfil de risc, a la seva favorable fiscalitat i a la seva senzillesa. Amb els fons es deleguen, a més, les decisions d'inversió a professionals dels mercats financers.

A BBVA comptem amb una àmplia gamma de productes d'estalvi i inversió. Pots triar el producte que més s'adapta al teu perfil per obtenir la màxima rendibilitat possible a partir dels teus estalvis. Visita bbva.es o qualsevol de les nostres oficines per rebre més informació i assessorament i comença a estalviar avui mateix.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.