Cando abrir e como utilizar as contas infantís ou de menores

Un menor pode ter unha conta bancaria, pero hai que seguir unhas pautas para tramitala e usala
Aínda que na maioría das veces relacionamos o concepto de conta bancaria con persoas adultas que buscan rendibilidade, aforros ou solicitar unha hipoteca, un menor de idade tamén pode dispor deste produto. É, de feito, moi común que isto aconteza cando nace un neno e é desexo dos pais ou familiares próximos (avós, tíos, amigos, padriños…) garantirlle uns aforros desde o primeiro día. Estas son as chamadas contas infantís pero, cal é o mellor momento para abrilas e como utilizalas? Descubre as claves nas seguintes liñas e aprende o seu funcionamento.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Cando e como abrir unha conta infantil ou de menores?

O mellor momento para abrir contas infantís é relativo e depende das circunstancias, aínda que é certo que, como se mencionaba previamente, un bo momento pode ser o nacemento do neno. Desta forma, comézase a investir no seu futuro. No entanto, tamén se poden abrir posteriormente, cando o neno é algo maior, e utilizalas para fomentar así o hábito do aforro e a importancia deste costume.

Sobre o que non hai dúbida é sobre os requisitos necesarios para abrila. Se o titular da conta é menor, debe contar cun representante legal. O representante legal do menor xeralmente é o seu titor legal, habitualmente o pai ou a nai, que o acreditará mediante o libro de familia, pero podería ser outra persoa quen ostentase a representación legal do menor se o acredita con sentenza xudicial ou con calquera outro documento que acredite a tutela do menor.

Para a apertura dunha conta infantil é imprescindible que o menor teña DNI ou, no seu lugar, que conte cun NIF provisional que proporcione a Axencia Tributaria.

O que debes ter moi en conta sobre a utilización das contas infantís

Unha vez que a conta está aberta, hai que seguir unha serie de pautas da máxima importancia á hora de xestionala. A primeira delas é que, se a conta é para o menor, non debe ser utilizada para asuntos propios do representante legal. Se se fixese, tal conduta podería mesmo provocar consecuencias xudiciais.

Así mesmo, moitas veces cométese un erro evitable: malia que os pais actúen como representantes legais, se o neno é o titular e os fondos son para el, só el debe ser o titular. En caso contrario, pódense xerar malentendidos fiscais ou mesmo hereditarios se o proxenitor falece.

Dependendo da modalidade de contas infantís, pode haber unha tarxeta asociada ou non. Está non será de crédito, senón de débito ou prepagamento. O representante legal terá que autorizar e confirmar operacións coa conta que realice o menor para que sexan aceptadas.

Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Consellos para abrir e usar unha conta infantil

É certo que as recomendacións poden ser numerosas, pero destacan estes tres consellos que te axudarán coa apertura e tamén coa xestión da conta:

  • Busca, compara e escolle: é algo que sempre debemos facer ao contratar calquera produto, e este non é unha excepción. Valora a mellor opción en función da idade do neno, do uso que se vaia facer da conta ou de se se pretende deixar o diñeiro a longo prazo para xerar certa rendibilidade.
  • Tarxeta de débito con límites: pode ser unha idea excelente para que o menor aprenda a ser responsable e a desenvolver o valor da autonomía. Iso si, isto estará directamente relacionado coa idade do menor e coa decisión dos pais. No BBVA pódese contratar unha tarxeta de crédito desde os doce anos de idade, sempre cun representante maior de idade.
  • Le ben as condicións: como en todo produto, é vital para evitar sorpresas inesperadas. Asegúrate de que non haxa cláusulas confusas ou especiais e de que, se non o desexas, tampouco existan outros produtos ou tarxetas asociadas.

O certo é que as contas infantís ofrecen vantaxes interesantes. Por exemplo, non se adoitan cobrar comisións por administración ou mantemento nin tampouco por realizar traspasos de diñeiro desde a conta dos pais. Ademais, tamén é habitual que, ao abrila, se ofrezan agasallos para o neno, como xoguetes ou artigos pensados para el.

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas