Consellos para aforrar na casa sen esforzo

O fogar, unha das fontes principais dos nosos gastos.

Os gastos na casa supoñen unha porcentaxe alta dos orzamentos familiares. Unha conclusión extraída tras analizar detidamente a última enquisa de orzamentos familiares publicada polo Instituto Nacional de Estatística. Unha sondaxe na que se recolle que os fogares españois, no ano 2017, dedicaron case un terzo dos seus gastos a pagar a vivenda, a auga, a electricidade, o gas e outros combustibles, é dicir, foi a partida á que máis diñeiro dedicaron. Tras esta, e en segundo lugar con máis dun 14%, encóntrase o orzamento dedicado á alimentación. 

Unhas cifras que mostran, como ben avanzamos, que as familias españolas deixan a maior parte do diñeiro na súa propia residencia e na vida que realizan nela. No BBVA sabemos que a maioría destes gastos son fixos, e, co obxectivo de reducilos, queremos ofrecer unha serie de consellos para aforrar na casa.

Báner superior Programa a túa conta Báner superior Programa a túa conta
Aforra con Programa a túa conta
Utiliza as súas 6 regras e cumpre as túas metas de forma rápida e sinxela

Minimizar os gastos

O primeiro é saber, de forma concreta, os ingresos da unidade familiar e os gastos que esta xera, é dicir, elaborar un orzamento. Se se empeza por aí, será máis sinxelo aforrar xa que este paso permite visualizar os investimentos e, con iso, reducir ou eliminar os que son innecesarios. Así que se realice este orzamento, e se teña claro o balance ingresos-gastos, o seguinte paso é reducir os distintos consumos, empezando polo enerxético

En cada casa hai varios electrodomésticos que consomen electricidade de maneira continuada. Por iso, e para diminuír o seu impacto na factura, é bo apagalos cando non se utilicen ou non sexan necesarios. Por exemplo, se é de día, non hai que acender as lámpadas da casa senón abrir as cortinas. Tamén hai que apagar a televisión se non se está vendo. Dous pequenos xestos que evitarán que estes gastos nos afecten ao peto. 

Tampouco se debe abusar da calefacción ou do aire acondicionado, dous dos aparellos que máis consomen nun fogar. Non suxerimos que non se usen senón que se leve a cabo un consumo moderado e responsable de cada un deles. Débese intentar que a casa teña unha temperatura adecuada (uns 21 ºC no inverno e nuns 26 ºC no verán) e non caer en extremos.

Hai que realizar con calma a compra mensual. E é que, como dixemos antes, a alimentación é o segundo gasto das familias españolas. Por iso, é aconsellable que se dedique tempo á lista da compra, buscando aquelas ofertas que proporcionen a mellor calidade-prezo e que permitan acudir ao supermercado só cos produtos que realmente se necesiten. Tamén é bo ir co estómago cheo xa que será máis difícil caer na compra de caprichos innecesarios. 

Recoméndase compartir as contas de plataformas musicais, de cinema ou de series. Estas adoitan ofrecer promocións en función da xente que as queira compartir, polo que é bo xuntarse, por exemplo, con familiares ou amigos para que o pagamento dedicado a elas sexa menor. 

Tamén é bo usar lámpadas LED ou de baixo consumo, xa que gastan ata 10 veces menos electricidade que as tradicionais. É certo que son máis caras, pero a longo prazo, acaban sendo rendibles. 

Débese optar por electrodomésticos de baixo consumo que reducen a factura da luz. A Unión Europea creou unha escala que vai do A ao G con base na eficiencia enerxética e, neste caso, hai que seleccionar os que leven a letra A xa que, aínda que normalmente son máis caros, no futuro xerarán un importante aforro nos gastos mensuais.

Báner centro Programa a túa conta Báner centro Programa a túa conta
Conta Metas BBVA
A conta que che axuda a alcanzar os teus obxectivos de aforro.

O diñeiro sempre controlado

Como diciamos antes, o primeiro que hai que facer é organizarse e ver cal é a relación entre ingresos e gastos. Hai moitas apps que facilitan esta tarefa como, por exemplo, a do BBVA. 

Nela, encóntrase a funcionalidade O meu día a día, que permite ver tanto os ingresos como os gastos ordenados en categorías e subcategorías ademais de crear orzamentos cos que controlar mellor a túa economía. Isto axuda a saber a que se dedica o diñeiro, información moi útil para a planificación e a toma de decisións.

CTA Programa a túa conta CTA Programa a túa conta