Xestiona as túas claves de xeito seguro

Descubre a mellor forma de protexer as túas credenciais bancarias.

As túas claves sempre seguras con O BBVA

BBVA pon á túa disposición todos os medios ao seu alcance para garantir a seguridade nas operativas mediante un sistema de Claves Seguras. E é que é importante que claves como o PIN da túa tarxeta ou o contrasinal de acceso a BBVA.es, as cales son privadas, estean custodiadas de xeito seguro. Nos nosos sistemas internos almacénanse cifradas de forma irreversible, de xeito que ninguén no BBVA pode coñecelas.

Tamén debes saber que BBVA non che solicitará as túas credenciais de BBVA.es por correo electrónico ou por SMS. Por iso, no caso de que recibas unha mensaxe deste tipo, por favor, non facilites a información por estas canles. 

Por último, é bo que coñezas que os navegadores ofrecen a posibilidade de gardar os usuarios e contrasinais dos sitios web que as requiren. Desde BBVA recomendámosche non gardar nunca as claves de acceso ao noso servizo de Banca a Distancia nun ordenador ou tablet PC, xa que poden ser obxecto de ataques informáticos, quedando estas expostas.

Consellos BBVA

Lee as seguintes recomendacións para protexer axeitadamente as túas claves:

  • Utiliza claves complexas e difíciles de indagar que conteñan maiúsculas, minúsculas e números intercalados.
  • Os contrasinais son secretos, non compártalas con ninguén e cambiaas de forma periódica.
  • Non apuntes o teu contrasinal en pósits ou cadernos; memorízao ou utiliza xestores de contrasinais especializados.
  • En ordenadores compartidos ou conectados a redes wifi públicas non introduzas as túas credenciais de acceso nin facilites datos persoais, como enderezo postal, teléfono, etc.
  • Sempre que sexa posible é recomendable activar a autenticación en dous pasos nos servizos que o permitan. Ademais do teu contrasinal de acceso, solicitarase outro tipo de identificación (por exemplo, un código enviado ao móbil). Este sistema engade unha capa extra de seguridade á conta.
  • En caso de recibir unha SMS de confirmación dunha operación que non realizaches, contacta con O BBVA no 91 224 94 26 para informar de que se está producindo unha operación sen o teu consentimento.