Usufruto

Segundo o artigo 467 do Código civil, o usufruto é un dereito para gozar bens alleos coa obriga de conservar a súa forma e substancia, a non ser que o título da súa constitución ou a lei autoricen outra cousa.

Trátase dun dereito real, temporal e transmisible, mediante o cal o usufrutuario posúe un poder inmediato e directo sobre a cousa ou dereito usufrutuado, sen necesidade de contar co propietario sen usufruto para realizalo.

O usufrutuario terá dereito a percibir todos os froitos naturais, industriais e civís dos bens usufrutuados. Así mesmo, o usufrutuario pode arrendar a cousa a un terceiro, coa excepción de que estes contratos se resolverán ao fin do usufruto.

O usufruto constitúese pola lei, pola vontade dos particulares manifestada en actos entre vivos ou en última vontade, e por prescrición.

Tamén che podería interesar

 • Sen comisións nin condicións para gozar destas vantaxes.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual da tarxeta de débito.
  • E, por suposto, sen necesidade de domiciliares a nómina ou recibos.

  Gratis, sen comisións nin condicións e sen papelame.

  Só para novos clientes.

 • Para mozos de entre 18 e 29 anos.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual na túa tarxeta de débito.
  • Sen necesidade de nómina.

  Sen comisións só por usar a túa tarxeta unha vez ao mes (sacar diñeiro, pagar as túas compras, etc.).