Usdefruit

Segons l'article 467 del Codi civil, l'usdefruit és un dret per gaudir de béns aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, llevat que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa.

Es tracta d'un dret real, temporal i transmissible mitjançant el qual l'usufructuari posseeix un poder immediat i directe sobre la cosa o el dret usufructuat, sense necessitat de comptar amb el nu propietari per realitzar-lo.

L'usufructuari tindrà dret a percebre tots els fruits naturals, industrials i civils dels béns usufructuats. Així mateix, l'usufructuari pot arrendar la cosa a un tercer, amb l'excepció que aquests contractes es resoldran al final de l'usdefruit.

L'usdefruit es constitueix per la llei, per prescripció o per la voluntat dels particulars manifestada en actes entre vius o en última voluntat.

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).