Gozamena

Kode Zibilaren 467. artikuluaren arabera, gozamena da besteren ondasunez gozatzeko eskubidea eta ondasun horien forma eta funtsa mantentzeko betebeharra, non eta hura eratzeko tituluak edo legeak kontrakorik baimendu ezean.

Benetako eskubidea da, aldi baterakoa eta besterengarria; haren bidez, gozamendunak berehalako eta zuzeneko boterea du gozatzen den gauzaren edo eskubidearen gainean, eta ez du jabe soila behar horretarako.

Gozamendunak gozatzen diren ondasunen emaitza natural, industrial eta zibil guztiak jasotzeko eskubidea izango du. Halaber, gozamendunak errentan utz diezaioke gauza hirugarrenari; hala ere, kontratu horiek gozamenaren amaieran iraungiko dira.

Gozamena lege bidez eratzen da, inter vivos egintzetan edo azken borondatean adierazitako partikularren borondate bidez, edo preskripzio bidez.

Honek ere interesatu zaitzake

 • Ez dago komisiorik edo baldintzarik abantaila horiek erabiltzeko.
  • 0 € kontua administratzeagatik eta mantentzeagatik.
  • 0 €-ko urteko kuota zordunketa txartelagatik.
  • Eta noski, zure nomina edo ordainagiriak helbideratu beharrik gabe.

  Doan, komisiorik, baldintzarik eta izapiderik gabe.

  Bezero berrientzat bakarrik.

 • 18 eta 29 urte arteko gazteentzat.
  • 0 € kontua administratzeagatik eta mantentzeagatik.
  • 0 €-ko urteko kuota zure zordunketa txartelean.
  • Nominaren beharrik gabe.

  Komisiorik gabe txartela hilean behin erabiliz gero (dirua ateratzeko, ordainketak egiteko, etab.).