Swaps

Esta palabra procede do inglés e significa cambio ou permuta. As operacións de Swaps son frecuentemente entre as grandes empresas e realízanse nun mercado que cotiza no interbancario. Por este contrato dúas empresas acordan que unha delas obrígase a ater o pagamento dos intereses dunha débeda cos doutra. Como só permutan os intereses non supón un cambio da titularidade da débeda. Con iso, as grandes empresas diversifican a composición do seu endebedamento.