Swaps

Aquesta paraula procedeix de l'anglès i significa canvi o permuta. Les operacions de Swaps són freqüentment entre les grans empreses i es fan en un mercat que cotitza en l'interbancari. Per aquest contracte dues empreses acorden que una d'elles s'obliga a atener el pagament dels interessos d'un deute amb els d'una altra. Com només permuten els interessos no suposa un canvi de la titularitat del deute. Amb això, les grans empreses diversifiquen la composició del seu endeutament.