Subscrición

Acto polo que unha persoa adquire a titularidade duns valores novos ou de emisión. Denomínase adquisición no mercado primario.