Sobrevalorada

Referido a un activo financeiro, supón darlle un valor superior ao que merece aplicando unha análise fundamental, é dicir, baseada en datos simplemente económicos.