Balio handiegia emandakoa

Finantza aktibo batez aritzean, balio gehiegi ematea dakar, oinarrizko analisi bat aplikatuta; hau da, bakarrik ekonomikoak diren datuak dituen analisia.