ROE (Return On Equity)

Ratio que indica a relación entre o beneficio neto obtido pola sociedade e os seus recursos propios, ofrecendo unha medida da rendibilidade que ofrecen os propietarios da empresa, é dicir, os seus accionistas.