Risco de mercado

É a perda potencial debida a alteracións nos factores que determinan o prezo dun valor: tipos de xuro, tipos de cambio, etc.