Risc de mercat

És la pèrdua potencial deguda a alteracions en els factors que determinen el preu d'un valor: tipus d'interès, tipus de canvi, etc.