Rendas de capital

A efectos fiscais son aquelas obtidas co capital, ben sexa investido en activos financeiros ou en bens tanxibles que produzan unha ganancia, de que se obteña unha renda.