Rendes de capital

A efectes fiscals són aquelles obtingudes amb el capital, bé sigui invertit en actius financers o en béns tangibles que produeixin un guany, de què s'obtingui una renda.