Rendibilidade por dividendo

Consiste na ganancia que obtén un accionista polo cobramento do dividendo que lle paga a sociedade da que é propietario a cargo dos beneficios. Canto máis baixe o prezo, maior será a rendibilidade por dividendo se o pagamento ao accionista se mantén.