Rendemento explícito

É a cualificación que recibe a rendibilidade que ofrecen os bonos, as cédulas ou as obrigas. Cando se fai unha emisión e se fixa un tipo de xuro anual, sexa fixo ou variable.