Recuperación

Elevación sucesiva dos cambios a partir dun desconto previo.