Recuperació

Elevació successiva dels canvis a partir d'un descompte previ.