Ratio bolsista

Indicador que permite comparar o comportamento de accións cotizadas, a través de dúas magnitudes que relacionan en xeral datos da bolsa con outros procedentes da contabilidade da compañía.