Ràtio borsària

Indicador que permet comparar el comportament d'accions cotitzades, a través de dues magnituds que relacionen en general dades de la borsa amb d'altres procedents de la comptabilitat de la companyia.