Orde con volume mínimo

Orde bolsista para a que debe executarse unha cantidade mínima especificada; se non é posible, o sistema rexeita a orde.