Ordre amb volum mínim

Ordre borsària per a la qual ha d'executar-se una quantitat mínima especificada; si no és possible, l'ordre és rebutjada pel sistema.