Opción call

É a opción que dá dereito a comprar un activo.