Call aukera

Aktibo bat erosteko eskubidea ematen duen aukera da.