Obriga convertible

Aquela que dá dereito ao subscritor a convertela en accións ordinarias da sociedade emisora, dentro dunhas condicións e prazos determinados.