Nominal

Valor facial dun título ou valor. Os valores poden emitirse por un valor distinto do nominal no suposto de prima de emisión ou se se emiten ao desconto.