Nominal

Valor facial d'un títol o valor. Els valors poden emetre's per un valor diferent del nominal en el supòsit de prima d'emissió o si s'emeten al descompte.