Mercado de débeda pública anotada

Mercado rexido nun principio polo Banco de España, e agora integrado na plataforma Senaf, na que se negocian bonos, obrigas e letras do Tesouro, así como débeda emitida polas comunidades autónomas e algúns organismos públicos. Os membros, características e funcionamento deste mercado descríbense na sección Mercado de débeda pública anotada.