Mercat de deute públic anotat

Mercat regit, en un principi, pel Banc d'Espanya, i ara integrat en la plataforma Senaf, on es negocien bons, obligacions i lletres del Tresor, així com deute emès per les comunitats autònomes i alguns organismes públics. Els membres, les característiques i el funcionament d'aquest mercat es descriuen a la secció Mercat de deute públic anotat.