IPCA

(Índice de Prezos ao Consumo Harmonizado). Sistema que mide a inflación de xeito que se poida comparar a taxa de cada un dos países da Unión Europea. Implantouse para calibrar obxectivamente o cumprimento dun dos criterios de converxencia.