IPCA

(Kontsumoko prezio harmonizatuen indizea). Inflazioa neurtzen duen sistema; horrela, Europar Batasuneko herrialdeetako bakoitzaren tasa aldera daiteke. Konbergentzia irizpideetako bat betetzen dela objektiboki neurtzeko ezarri zen.