Investir

Destinar o aforro á compra de bens de equipo, bens de capital ou activos financeiros, para obter unha rendibilidade deles.