Intermediarios bolsistas

Institucións cuxa actividade é a posta en contacto da oferta e a demanda en bolsa, son as sociedades e axencias de valores e bolsa e as entidades de crédito.