Intermediaris borsaris

Institucions l'activitat de les quals és la posada en contacte de l'oferta i la demanda en borsa; són les societats i agències de valors i borsa i entitats de crèdit.