Xuros de descuberto tácito

Os descubertos prodúcense ao retirar diñeiro da túa conta (mediante unha disposición de efectivo, recibo domiciliado ou unha transferencia) sen que haxa saldo suficiente e o banco adiántache o diñeiro necesario. Neste caso, ademais da comisión por descuberto tácito, aplícase un xuro sobre o saldo e días transcorridos nesta situación.