Interessos de descobert tàcit

Els descoberts es produeixen en retirar diners del teu compte (mitjançant una disposició d'efectiu, rebut domiciliat o una transferència) sense que hi hagi prou saldo i el banc t'avança els diners necessaris. En aquest cas, a més de la comissió per descobert tàcit, s'aplica un interès sobre el saldo i dies transcorreguts en aquesta situació.