Xuro

Cantidade que se paga como remuneración dun crédito ou retribución que se recibe por un investimento.