Interès

Quantitat que es paga com a remuneració d'un crèdit o bé retribució que es rep per una inversió.