Índice sectorial

A bolsa divídese en sectores que representan distintas parcelas da economía. As sociedades que cotizan na bolsa agrúpanse por actividades afíns. Así, existe un índice sectorial para cada sector.