Índex sectorial

La borsa es divideix en sectors que representen diferents parcel·les de l'economia. Les societats que cotitzen a la borsa s'agrupen per activitats afins. Així, hi ha un índex sectorial per a cada sector.