Índice FTSE latibex Brasil

Índice que foi creado conxuntamente polas catro bolsas de valores españolas, en colaboración co FTSE, e inclúe todas as empresas brasileiras que cotizan no mercado Latibex.