Índex FTSE latibex Brasil

Índex creat conjuntament per les quatre borses de valors espanyoles en col·laboració amb l'FTSE i que inclou totes les empreses brasileres que cotitzen en el mercat Latibex.