Índice de frecuencia

Relación existente entre o número de sesións nas que un valor é obxecto de cotización nun período de tempo determinado e o número de sesións hábiles nese período de tempo.